Tukipalvelu:   020 786 1110

Perintökuja 8, 01510 VANTAA

Luotettava ja avoin työmäärämitoitus on kehittämisen peruspilari

Tiedätkö Sinä mitä kohteeseen tehty työmäärämitoitus oikeasti pitää sisällään?

 

Oletko varmistanut, että mitoitukseen valitut työmenetelmät, koneet ja välineet vastaavat niitä, jotka ovat oikeastikin kohteessa käytössä? Atop-Tieto Oy päivittää säännöllisesti ATOPs ja ATOPsLite -ohjelmistojensa tietopankkia, jotta asiakkaillamme on käytettävissä viimeisin tieto mitoitusten tekemiseen ja ylläpitämiseen. Oheisella videolla on esimerkki koulun vertailulaskennasta, jossa on laskettu 55 luokkaa, ja uusien ja vanhojen työmenetelmien eroksi tulee 27 työpäivää vuodessa. Siis kyllä – pelkästään luokkien siivouksessa valtava ero! Toinen erittäin tärkeä asia mitoittamisessa on tarkistaa kalustemäärät. Ylläpitosiivouksessa on tapahtunut vuosien varrella erittäin paljon kehitystä. Pystytkö sinä esimerkiksi tarjoamaan asiakkaallesi helposti vaihtoehdon, jossa he voisivat miettiä henkilökohtaisista roskiksista luopumista? Avoimiin ympäristöihin on tullut monenlaista erilaista jakkaraa ja paljon välilaseja, oletko huomioinut ne mitoituksessa? Atop -järjestelmiä käyttämällä tämä on mahdollista,  tehdä mitoitus luotettavasti ja läpinäkyvästi. Tämä Atop -järjestelmien tuottama laskenta on myös mahdollista käydä läpi työntekijöiden kanssa niin, että luottamus syntyy molemmille osapuolille.

 

Suomessa lasketaan ja tehdään siivoustyön mitoittamista tällä hetkellä myös ohjelmistoilla, jotka käyttävät edelleen kokonaisstandardeja. Siinä laskennassa koodit A1/R1/76/V kätkevät sisäänsä vanhentuneita menetelmiä, jopa märkäpyyhintää. Lisäksi matemaattisesti kalusteet suhteutetaan siinä aina pinta-alaan, jolloin kalustemäärien saaminen oikeaksi ja kohteen todellisuutta vastaavaksi on mahdotonta. Atop-Tieto Oy kehitti kokonaisstandardijärjestelmän ohjelmistoihinsa jo 1980-luvulla, mutta luopui siitä uuden mitoittamistavan kehitystyön edetessä 2000-luvun alussa. Tämä yli-/alimitoittaminen kokonaisstandardeilla johtaa pahoihin vääristymiin kohdemitoituksissa. Tämän takia siivousta on esimerkiksi jouduttu tarpeettomasti harventamaan kouluissa 3x viikossa siivoukseksi.

 

Mitoituspalvelun ostaminen ei ole yhdentekevää. Mikäli mitoitustyöhön käytetään vanhentuneita kokonaisstandardeja tai vaihtoehtoisesti avoimia ja nykyaikaisia menetelmiä, saat lopputulokseksi todella erilaisen ja poikkeavan mitoitustuloksen. Tämä ei varmasti ole toivottu tilanne, vaan on aina syytä varmistua ennen mitoitustyöhön ryhtymistä, että mitoitustyö tullaan tekemään käyttäen viimeisintä saatavilla olevaa tietoa, ja että se vastaa oikeasti kohteen todellisia olosuhteita ja vaatimuksia. Tämä varmistaa sen, että voit työn lopputuloksena oikeasti tietää, mitä tehty mitoitus pitää sisällään.  

 

Atop -järjestelmillä mitoitat avoimesti ja voit ylpeästi seistä mitoituksen takana. Atop-Tieto Oy on kehittänyt puhtauspalveluiden mitoittamista Suomessa jo 36 vuotta. Näin toimimalla, tuemme omalta osaltamme asiakkaidemme kilpailukykyä, kasvua sekä hyvinvointia. Luotettava mitoitus on kehittämisen peruspilari.