Asiakkaat

Laaja sekä monipuolinen asiakaskunta

Asiakaskuntamme koostuu suurista ja pienemmistä eri alojen organisaatioista ja yrityksistä. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi kiinteistöpalveluyritykset, kunnat ja kaupungit, hyvinvointialueet, sairaalat ja terveyskeskukset, valtion laitokset, oppilaitokset, teollisuusyritykset, rakennusliikkeet, isännöitsijätoimistot sekä manageerausalan yritykset.

  • Kunnat 
  • Julkishallinto 
  • Palveluliikkeet
  • Hyvinvointialueet, sairaalat ja terveyskeskukset 
  • Teollisuus 
  • Oppilaitokset 
  • Muut 

Suomen kiinteistökanta on Atop-laskettu

Atop-Tieto Oy:n ohjelmistot ovat suosittuja, noin 70 prosenttia Suomen rakennuskannan siivous- ja kiinteistöpalveluista on jossakin vaiheessa mitoitettu ohjelmistoillamme. Tähän lukuun eivät kuulu asuntoyhtiöt eivätkä yksityiset asuinkiinteistöt. Atop-ohjelmistoilla on noin 80 prosentin markkinaosuus Suomessa markkinoiduista alan mitoitusohjelmistoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Atop-Tiedon konsulttipalvelut apuna Akaan kaupungin puhtauspalveluiden mitoittamisessa


Pirkanmaan maakunnan eteläosassa sijaitseva Akaa on vireä seutukaupunki. Kaupunki kehittyy jatkuvasti, uusia julkisen puolen tiloja rakennetaan kovalla tahdilla.

Järjestelmän käyttö oikealle asteelle

 

Akaan kaupunki on jo pitkään käyttänyt Atop-järjestelmää siivouspalveluissaan, mutta viisi vuotta sitten työssään aloittanut Akaan kaupungin ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Taina Matilainen otti järjestelmän vasta toden teolla käyttöön.
- Kun tulin Akaan kaupungille, täällä jo oli Atop-ohjelmisto käytössä, mutta aika pienimuotoisesti. Näin hyväksi mahdollisuudeksi itsekin tutustua tiloihin, kun otin yhteyttä Atop-Tietoon kartoittaaksemme kaikki tilat yhdessä heidän kanssaan. Mitoitukset, palvelukuvaukset ja työohjeet vaativat päivitystä, Matilainen muistelee.

Konsultaatiopalvelu avuksi

 

Atop-Tiedon kautta Akaan siivouspalveluille on mitoitettu kaikki koulut, päiväkodit, tehostetun asumisen yksiköt ja liikuntahallit sekä Viialan koulu, jonka on määrä valmistua ensi vuonna. Kohteissa on käyty Atopin mitoittajien kanssa, tutustuttu työntekijöihin ja asiakastarpeisiin.

- Meillä on pieni organisaatio, joten olen halunnut Atop-Tiedolta konsultaatioapua tähän kokonaisuuteen. Meidän omat voimavarat ei riitä kaiken tekemiseen itse. Heillä on niin hyvä asiantuntemus ja mitoittajat ovat itsekin tehneet käytännön työtä, joten heidän kanssaan oli helppo aloittaa yhteistyö, Matilainen kiittelee.

Palvelu on toteutettu varsin kokonaisvaltaisesti. Kouluissa on esimerkiksi käyty läpi kaikki luokat, tuolit, materiaalit ja lukujärjestykset. Näin kattavasti kartoitettuna tiedetään mitä tehdään, millä välineillä ja mihin aikaan, jolloin tilojen käyttö pysyy optimaalisena. Parasta Atop-Tiedon kanssa yhteistyössä on heidän kokonaisvaltainen näkemyksensä siitä kohteesta ja tilasta, mihin tullaan. Hyvin nopeasti he oivaltavat, että mihin heitä tarvitaan. Atop-Tieto on erittäin luotettava, heillä on ystävällinen palvelu ja asiantuntevat työntekijät, Matilainen kiittelee.

"Atopin käyttö tuo selkeyttä työarkeen"

 

Työntekijät tietävät mitä tehdä ja ovat myös motivoituneempia, kun aikaa ei kulu turhanpäiväiseen säätämiseen tai miettimiseen. Asiakkaiden puolelle järjestelmän käyttö tuo helppoutta erityisesti silloin, jos esimerkiksi tilojen käyttöaste muuttuu ja halutaan harventaa tai tihentää siivousväliä.
- Yhteistyö jatkuu aivan varmasti. Kaupungille valmistuu uusia tiloja edelleen ja näihin halutaan Atop myös yhtä aktiiviseen käyttöön, Matilainen päättää.

ATOPs- ja ATOPflow -ohjelmistot sujuvoittavat Arkean toimintaa

Arkea Oy on suomalainen monipalvelualan yritys, joka toimittaa asiakkailleen siivous-, ruoka-, kiinteistönhuolto- ja talotekniikka-alan palveluita. Atop-Tiedon ohjelmistojen avulla voidaan mm. laskea tarvittavia työmääriä ja seurata työn laatutasoa.

 

ATOPs -ohjelmistoa on käytetty Arkealla siivoustöiden mitoitukseen aivan toiminnan alusta asti. ATOPflow- ohjelmisto otettiin käyttöön parisen vuotta sitten. Muutama vuosi sitten meillä alkoi sellainen asiakkuus, jossa oli käytössä INSTA 800 -standardi laadun arvioinnissa. Totesimme, että standardin mukainen laadun arviointi on helpointa toteuttaa ottamalla ATOPflow käyttöön, muistelee Arkean suunnittelupäällikkö Tiina Luntamo. ATOPflow helpottaa laadun seurantaa äärimmäisen paljon. Pyrimme laajentamaan ohjelmiston käyttöä siivouspalveluissa myös niiden asiakkaiden kohdalla, joiden laadunarviointi ei perustu INSTA 800- standardiin, Luntamo sanoo. 


ATOPs- ohjelmistoa Arkea käyttää työn resursointiin ja aluejakoihin. Sen avulla saadaan varmistettua, että alueet ovat tasapuolisia kaikille työntekijöille, Luntamo summaa. ATOPs- ohjelmisto tarjoaa varmuuden työajoista. Se tuo helpon keinon tehdä muutoksia. Sen avulla varmistetaan myös työalueiden tasapuolisuus. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden pitäisi kiinnostaa kaikkia yrityksiä, Luntamo painottaa.

ATOPflow- ohjelmisto tuo Jyväskylän yliopiston siivouspalveluille lisää läpinäkyvyyttä

Jyväskylän yliopiston siivouspalvelut käyttävät ATOPflow-laadunseurantajärjestelmää siivouksen laadun varmistamiseen. Uutena kokonaisuutena mukaan on tulossa myös toiminnanohjausmoduuli. Suurimmat hyödyt laadunseuranta- ja toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä syntyvät reaaliaikaisen raportoinnin mahdollisuudesta sekä siitä, että kaikki tieto on saatavilla keskitetysti samasta paikasta.

 

Kiinteistö- ja ruokapalvelualan ohjelmistojen ja asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen keskittynyt Atop-Tieto on perustettu vuonna 1986.
– Meillä on nyt kolmas ohjelmistoversio siivousmitoittamiseen. Uutena tuotteena ATOPflow- ohjelmistoon on saatavilla nyt myös toiminnanohjausmoduuli, kertoo Atop-Tiedon tuotepäällikkö Riikka Tuomisto.
– Toiminnanohjausmoduulin avulla voidaan seurata esimerkiksi harvemmin tehtäviä töitä, kuten yläpölyjä, lattiakaivoja ja muita sellaisia töitä, jotka tehdään vaikkapa kerran kuukaudessa. Tähän asti tieto näistä töistä, niiden tekijöistä ja ajankohdista on kulkeutunut yleensä ruutuvihkolla. Nyt kaikki voidaan kirjata sovellukseemme ylös, Tuomisto jatkaa.

Reaaliaikainen raportointi tuo tiedon helposti jaettavaksi


Jyväskylän yliopisto on ikään kuin kaupunki kaupungin sisällä. Yliopistolla on yhteensä noin 30 rakennusta ja noin 150 000 neliötä, jotka pitävät sisällään paljon erilaisia tiloja aina opetustiloista laboratorioihin, kappeliin, metallipajoihin ja urheilutiloihin.
– Käytössämme on ATOPflow -laadunseurantajärjestelmä. Käytämme sitä ja kierrämme tiloja säännöllisesti. Mukana on tarvittaessa siivouspalveluohjaaja ja usein myös siivooja. Siten varmistamme, että asiakkaalle luvattu laatutaso täyttyy, kertoo Jyväskylän yliopiston siivouspalvelun esimies Anne Myllyntaus.
– Saamme reaaliaikaisen raportin siivouksesta, joka tulee heti. Tarvittaessa saamme lähetettyä raportin reaaliajassa edelleen asiakkaillee. Haluamme siirtyä käyttämään myös toiminnanohjausmoduulia, koska haluamme, että järjestelmä on suoraan meillä itsellämme käytössä. Silloin saamme raportit sieltä silloin kun haluamme ja sellaisina kuin haluamme, Myllyntaus jatkaa.

Toiminnanohjausmoduuli on tärkeä työkalu

Toiminnanohjausmoduuli toimii täysin pilvipalvelimella, joten käyttäjän ei tarvitse erikseen ladata sovellusta omalle laitteelleen. Moduuli toimii siis käytännössä millä tahansa älypuhelimella tai tabletilla.
– Meillä yliopistolla on paljon erilaisia tiloja ja toiminnanohjausmoduuli antaa niitä varten hyvän työkalun. Siivoja näkee suoraan tilan nimeä klikkaamalla, että millaiset työt siellä on tarkoitus tehdä. Esimerkiksi laboratoriotiloissa meillä on erilaisia tutkimuksia ja tilojen siivoustarve voi olla hyvin erilainen eri kuukausina. Järjestelmä antaa mahdollisuuden muuttaa työohjetta ja siivoja saa reaaliajassa sen tiedon, mitä milloinkin pitää tehdä, Myllyntaus kertoo.
– Laadunseuranta ja toiminnanohjausmoduuli tuovat siivouspalveluille läpinäkyvyyttä – sekä siivouspalveluiden sisälle että asiakkaille, Myllyntaus summaa.