020 786 1100      Tukipalvelu:   020 786 1110        atop(at)atop.fi       Perintökuja 8, 01510 VANTAA 

Asiakkaat

Laaja sekä monipuolinen asiakaskunta

Asiakaskuntamme koostuu suurista ja pienemmistä eri alojen organisaatioista ja yrityksistä. Asiakkaitamme ovat esimerkiksi kiinteistöpalveluyritykset, kunnat ja kaupungit, sairaanhoitopiirit, sairaalat ja terveyskeskukset, valtion laitokset, oppilaitokset, teollisuusyritykset, rakennusliikkeet, isännöitsijätoimistot sekä manageerausalan yritykset.

  • Kunnat 
  • Julkishallinto 
  • Palveluliikkeet
  • Sairaanhoitopiirit, sairaalat ja terveyskeskukset 
  • Teollisuus 
  • Oppilaitokset 
  • Muut 

Suomen kiinteistökanta on Atop-laskettu

Atop-Tieto Oy:n ohjelmistot ovat suosittuja, noin 70 prosenttia Suomen rakennuskannan siivous- ja kiinteistöpalveluista on jossakin vaiheessa mitoitettu ohjelmistoillamme. Tähän lukuun eivät kuulu asuntoyhtiöt eivätkä yksityiset asuinkiinteistöt. Atop-ohjelmistoilla on noin 80 prosentin markkinaosuus Suomessa markkinoiduista alan mitoitusohjelmistoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

ATOPs- ja ATOPflow -ohjelmistot sujuvoittavat Arkean toimintaa

Arkea Oy on suomalainen monipalvelualan yritys, joka toimittaa asiakkailleen siivous-, ruoka-, kiinteistönhuolto- ja talotekniikka-alan palveluita. Atop-Tiedon ohjelmistojen avulla voidaan mm. laskea tarvittavia työmääriä ja seurata työn laatutasoa.


ATOPs -ohjelmistoa on käytetty Arkealla siivoustöiden mitoitukseen aivan toiminnan alusta asti. ATOPflow- ohjelmisto otettiin käyttöön parisen vuotta sitten. Muutama vuosi sitten meillä alkoi sellainen asiakkuus, jossa oli käytössä INSTA 800 -standardi laadun arvioinnissa. Totesimme, että standardin mukainen laadun arviointi on helpointa toteuttaa ottamalla ATOPflow käyttöön, muistelee Arkean suunnittelupäällikkö Tiina Luntamo. ATOPflow helpottaa laadun seurantaa äärimmäisen paljon. Pyrimme laajentamaan ohjelmiston käyttöä siivouspalveluissa myös niiden asiakkaiden kohdalla, joiden laadunarviointi ei perustu INSTA 800- standardiin, Luntamo sanoo. 


ATOPs- ohjelmistoa Arkea käyttää työn resursointiin ja aluejakoihin. Sen avulla saadaan varmistettua, että alueet ovat tasapuolisia kaikille työntekijöille, Luntamo summaa. ATOPs- ohjelmisto tarjoaa varmuuden työajoista. Se tuo helpon keinon tehdä muutoksia. Sen avulla varmistetaan myös työalueiden tasapuolisuus. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden pitäisi kiinnostaa kaikkia yrityksiä, Luntamo painottaa.