Konsultoivat asiantuntijapalvelut työmäärän mitoitukseen

Siivoukseen, kiinteistönhoitoon- ja huoltoon sekä ammattikeittiöiden ruokapalveluihin 

Atop-Tiedon monipuolinen palvelutarjonta kattaa laajasti erilaisia asiakkaillemme toteutettavia asiantuntijatehtäviä.

 Palveluihimme kuuluvat mm.

  • Siivouksen, kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen työmäärämitoitus, resursointi, laatutasomääritykset ja kustannuslaskenta
  • Työaikatutkimukset ja kuvankäsittelypalvelut
  • Laadunseurannan palvelut, lähtötasokartoitukset ja laatuauditoinnit
  • Ohjelmisto- ja laatukoulutukset
  • Webinaarit
  • Hotline-asiakastuki

Työntutkimustieto yrityksen kehityksen menestystekijänä

Maailma on tietoa tulvillaan. Asiakkaana onkin usein vaikeaa selvittää, mihin tietoon voi kulloinkin luottaa. Ajantasainen, koulutettujen työntutkijoiden tutkimustyöhön pohjautuva menetelmä- ja aikastandarditieto nouseekin yhdeksi keskeiseksi palveluyrityksen menestystä tukevaksi tekijäksi silloin, kun organisaation tuottamien palvelujen sekä niiden toteuttamiseen tarvittavien erilaisten resurssien tarpeenmukaista tasoa määritellään.     

Atop-Tieto Oy:n palveluksessa työskentelee neljä työntutkijakoulutuksen omaavaa henkilöä, vuodesta 2004 lähtien olemmekin aktiivisesti tuottaneet työaikatutkimuksia edustamiemme toimialojen tarpeisiin. Laadimme uusia tutkimuksia vuosittain ohjelmistojemme tietopankkeihin, joissa uusin tieto on näin aina asiakkaidemme saatavilla ja hyödynnettävissä. Tutkimustieto antaa pohjan myös kaikille tarjoamillemme mitoittamisen asiantuntijapalveluille. Työntutkimuksia teemme myös suoraan asiakkaidemme tarpeisiin, erillisen toimeksiannon ja tarvemäärittelyn pohjalta. Ota yhteyttä ja kysy tarkemmin!

Konsultointipalvelut avuksi edistämään tuottavuutta

Konsultoivat mitoittamisen palvelumme sisältävät tyypillisesti kohdekartoituksen, työmäärä- ja kustannuslaskennan sekä kohteen piirustusten käsittelyn. Lopputuloksena asiakkaamme saavat käyttöönsä selkeät ja informatiiviset raportit, sekä monipuolisesti hyödynnettävissä olevat värikoodein määritellyt kohdepiirustukset. Ohjelmistoasiakkaillemme mitoituksen lopputulos on saatavilla myös sähköisenä projektina Atop-ohjelmiston käyttämässä muodossa. Palvelujen mitoittamiseen liittyvän konsultoinnin lisäksi, palvelemme asiakkaitamme myös tekemällä laadunarviontikierroksia esimerkiksi siivouksen INSTA 800 -laadunarviointimenettelyä käyttäen. Erilaiset puhtauspalvelujen lähtötasokartoitukset- ja mittaukset kuuluvat myös palvelutarjontaamme.

Koulutus- ja tukipalvelut

Koulutus- ja tukipalvelut ovat olennainen osa palvelukokonaisuuttamme. Haluamme olla varmoja, että ohjelmistokäyttäjämme saavat irti täyden hyödyn käyttämästään ohjelmistosta. Käytännönläheiset perus- ja jatkokurssit antavat hyvät lähtökohdat ohjelmistojen ominaisuuksien tehokkaaseen käyttämiseen. Ajankohtaiset webinaarit lisäävät oppimisen mahdollisuuksia paikasta riippumatta.

Hotline-asiakastuki vastaa nopeasti ja neuvoo luotettavasti erilaisissa käytönaikaisissa kysymyksissä. Hotline- ja koulutuspalvelut ovat saaneet asiakkailtamme erinomaisen arvosanan. Tarjoamamme kuvankäsittelypalvelut täydentävät palveluvalikoimaamme. Teemme tilauksestanne mm. sähköisten pohjakuvien neliöintiä, kuvien keventämistä ja aluekohtaisia värimäärittelyjä.

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

Lue lisää koulutuspalveluistamme.

Tieto luo kiinteistötyöhön varmuutta ja luotettavuutta

Kiinteistönhoidon palvelukokonaisuus on laaja

Atop-Tiedon kiinteistönhoidon asiantuntijapalvelut kattavat ylläpidon työmäärämitoituksen ja kohdepiirustusten laatimisen sekä laadunseurannan palvelut sekä erilaiset huoltokirjapalvelut. Työntutkimus- ja mittauspalvelut täydentävät palvelukokonaisuutta. Palveluita tuotetaan niin yksittäisille kohteille kuin suuremmalle kiinteistömassalle, kuten vaikkapa kaikille kunnan kiinteistöille. Palveluun kuuluu tarvittavan tiedon kerääminen. Tiedot kerätään huoltokirjasta ja muista asiakirjoista. Tietojen oikeellisuus varmistetaan kohteen kartoituskierroksella ja avainhenkilöitä haastattelemalla. Kartoituskierroksella käydään läpi hoidettavat alueet  ja muut kiinteistönhoitoon kuuluvat asiat, kuten muun muassa tekniset järjestelmät, Atop-Tieto Oy:n tuotepäällikköIlkka Nolvi kertoo. Työmäärälaskenta tehdään Atop-Tiedon kehittämällä ATOPkh- ohjelmistolla. Ohjelmisto on kiinteistönhoidon ja -huollon mitoitustyökalu, joka sisältää kattavan kokoelman erilaisia työntutkittuja ylläpitotehtäviä aikatietoineen. Ohjelmiston avulla hoidettavat ulkoalueet voidaan neliöidä ja mitata tarkasti. Halutessaan asiakas saa käyttöönsä myös väritetyt hoitokartat ja paikantamispiirustukset.

Monipuolista tietoa johtamisen ja suunnittelun tueksi

Atop-Tiedon asiantuntijatyön lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä tietoa, jonka avulla osataan vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on yksittäisen kohteen tai kohdejoukon tarvitsema työaika?
  • Kuinka paljon ulkotyöt vaativat resursseja kaikissa kohteissa?
  • Mikä on konetöiden osuus?
  • Miten hyvin laatutavoitteet on saavutettu?

Tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti ylläpidon johtamisessa ja resurssien suunnittelussa sekä budjetointityön tukena. Tulosten avulla osataan varata oikea määrä resursseja oikeaan paikkaan, parannetaan työn tehokkuutta ja saavutetaan laatutavoitteet. Tieto luo kiinteistötyöhön luotettavuutta ja varmuutta, Nolvi kiteyttää.