ATOPs & ATOPsLite

Siivouksen ja tukipalvelujen työmäärä- ja kustannuslaskentaan sekä kohdepiirustusten käsittelyyn

Ohjelmiston käyttötarkoitus

ATOPs ja ATOPsLite -ohjelmistot ovat tarkoitettu siivouksen sekä erilaisten toteutettavien tukipalvelujen mitoittamiseen, työmäärä- ja kustannuslaskentaan. Ohjelmistot soveltuvat monipuolisuutensa ansiosta erinomaisesti kaikenkokoisten puhtausalan yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin, laskemalla muun muassa suunniteltavien palvelujen toteuttamiseen tarvittavaa työaikaa, resursseja sekä kustannuksia. 

Ohjelmistot sisältävät markkinoiden laajimman siivoustoimialan tietopankin, joka tarjoaa työmäärälaskennan pohjaksi ajantasaista ja luotettavaa työntutkimukseen perustuvaa standardi- ja menetelmäkohtaista aikatietoa. Integroidut kuvankäsittelyominaisuudet (ATOPs) mahdollistavat sähköisten kohdekuvien sujuvan käsittelyn.

Ohjelmistolla (ATOPs) voidaan lukea myös Modulo (Optimaze) -ohjelmistosta saatavia XML-piirustuksia, jolloin tiedonsiirrossa ATOPs- ohjelmistoon saadaan siirtymään muun muassa kohteen tilanumerot, tilatyypit, kustannuspaikat, kiintokalusteet sekä väliovet. Myös varsinainen mitoitustyö voidaan tehdä XML- dataan pohjautuen, jolloin hyödynnetään ATOPs- ohjelmistosta valmiina löytyvää tilatietojen vastinetietokantaa. Tämä säästää merkittävästi aikaa mitoitustyössä.

Ominaisuuksia

 • Siivouksen työmäärä- ja kustannuslaskenta
 • Ylläpito- ja perussiivous, tukipalvelut
 • Integroidut kuvankäsittelyominaisuudet
 • Modulo (Optimaze) ohjelmiston XML- piirustusten datan sisäänluku
 • Työmäärälaskennan valmiit rakennustyyppikohtaiset laskentamallit (toimistot, koulut, päiväkodit, asunnot, sairaalat, palvelutalot, myymälät jne.)
 • Omat asiakaskohtaiset laskentamallit
 • Viikonpäiväkohtainen laskenta ja työvoimatarpeen määritys
 • Automaattinen mitoitus tilatiedoista ja kohdekuvista
 • XML- dataan pohjautuva mitoitus
 • Nopea pikalaskenta
 • Selkeät, informatiiviset raportit ja työhjeet
 • Projektien vienti/tuonti -ominaisuudet
 • Tila- ja mitoitustietojen sekä kohdekuvien vienti mm. laadunhallinnan ATOPflow -sovellukseen

Lisäksi asiakkaidemme käytössä on ohjelmiston ja tietopankin jatkuva kehitys ja käyttäjätuki. Haluatko lisätietoa siivouksen ohjelmistosta? Ota yhteyttä!

Tutustu myös kiinteistönhoidon ohjelmistoon.