ATOPflow

Palvelujen laadun seurantaan ja toiminnanohjaukseen

Ohjelmiston käyttötarkoitus

ATOPflow on moduulirakenteinen, monipuolinen palvelujen laadun seurantaan sekä toiminnanohjaukseen kehitetty sovellus. Ohjelmisto koostuu pilvipohjaisesta web-sovelluksesta sekä Android -mobiilisovelluksesta (applikaatio). Ohjelmistoa voidaan monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta käyttää hyvinkin eri tyyppisissä palveluliiketoiminnoissa, siivouksen, kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen lisäksi. Ohjelmiston avulla palveluiden laadunhallinnan prosessit ja dokumentointi tehostuvat, ja samalla henkilöstön työaikaa säästyy käytettäväksi muihin tehtäviin.  

Laadunseurannan moduuli

 • Insta 800 (SFS 5994 INSTA 800 -standardiin perustuva laatuasteikko siivouksen teknisen laadun määrittämiseen ja arviointiin)
 • Oma-asteikko (vapaasti määriteltävä, numeerinen tai kirjallinen laatuasteikko)
 • Keskiarvo (vapaasti määriteltävä laatuasteikko tarkastuksen laadulliseen painoarvottamiseen)
 • Mittaustarkastus (ATP -pintapuhtausarvojen, lämpötilan, muiden palveluissa seurattavien raja-arvojen seurantaan jne.)

Toiminnanohjauksen moduuli

 • Ylläpito-, jakso- ja perussiivoustehtävien suunnittelu, aikataulutus ja kuittaaminen
 • Tilojen kuittaaminen (tilan status näkyy myös kohteen sähköisessä pohjakuvassa)
 • Tilojen havaintojen ja poikkeamien dokumentointi (kuvat ja kommentit jne.)
 • Lisälaskutettavien tehtävien kirjaaminen ja hyväksyttäminen
 • Moduuli on käytettävissä verkkoselaimilla

Helppo käyttää puhelimessa, tabletissa ja tietokoneella

Helppokäyttöiset mobiili- (Android) ja web-käyttöliittymät (Windows, Mac) mahdollistavat ohjelmiston sujuvan käytön sekä kännykällä, tabletilla sekä tietokoneella. Toiminnanohjauksen moduuli on käytettävissä verkkoselaimilla.

Selkeät ja informatiiviset raportit

Laatukierroksen aikana tarkastusdokumenteiksi voidaan liittää muun muassa valokuvia, kommentteja sekä mittaustuloksia. Ohjelmisto tarjoaa selkeät ja informatiiviset raportit, jotka voidaan lähettää tarvittaessa myös reaaliaikaisesti määriteltyihin sähköposteihin eri sidosryhmien käyttöön.

Ominaisuuksia

 • Android -mobiilikäyttöliittymä ja verkkoselain
 • Windows ja Mac -web käyttöliittymä
 • Luotettava ja tietoturvallinen pilvipalvelu
 • Roolikohtainen käyttöoikeuksien hallinta
 • Moduulit palvelujen laadun seurantaan, mittaamiseen sekä toiminnanohjaukseen.
 • Mukautettavat tarkastusasteikot toiminnan mukaan
 • Laatukierroksen tarkastusdokumenttien (valokuvat, kommentit, muistiot, mittaustulokset jne.) tallentaminen
 • Selkeät ja informatiiviset raportit reaaliaikaisesti myös s-posteihin
 • Tilaluettelojen, mitoitustietojen ja sähköisten kohdekuvien hyödyntäminen (myös ATOPs/Lite -ohjelmistot) 
 • Export/import -toiminnot

Lisäksi asiakkaidemme käytettävissä on ohjelmiston ja tietopankin jatkuva kehitys ja tuki. Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

Tutustu myös siivouspalvelujen ohjelmistoon.