ATOPflow tietosuojaseloste

 

Sovelluksen tiedot rekisterinpitäjälle.

 

Rekisterinpitäjä ja käsittelijä

ATOPflow -ohjelmiston rekisterinpitäjänä toimii sen käyttöoikeudet omistava organisaatio (yritys tai yhteisö). Atop-Tieto Oy toimii tiedon käsittelijänä.

 

Rekisterin nimi

ATOPflow

 

Rekisterin tietosisältö

ATOPflow ohjelmassa käsitellään seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite (käyttäjätunnus), allekirjoitus, kryptattu salasana sekä järjestelmään kirjautuvia lokitietoja (IP-osoite, aikaleima laitteen malli ja ohjelmistoversio tms.). 

 

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely on sidoksissa tietoverkon välityksellä tarjottavan ATOPflow -ohjelmiston käyttöoikeussopimukseen. 

Rekisterinpitäjä (Asiakas) luo käyttäjiänsä varten käyttäjätunnukset ja luovuttaa ne käyttäjälle (Asiakkaan henkilöille) palvelussuhteen tai työtehtävien suorittamiseksi. Atop-Tieto Oy käsittelee tietoja asiakkaan pyynnöstä ATOPflow:n teknistä tukea tai ATOPflow:n koulutusta annettaessa.

 

Tietojen käsittely ja kolmannet osapuolet

Ohjelmiston toimittajalla on oikeus käsitellä käyttöoikeuden haltijan henkilötietoja ja muita käyttöoikeuden haltijan tietoja vain käyttöoikeussopimuksen ja käyttöoikeuden haltijan kirjallisten ohjeiden mukaisesti vain siltä osin ja siten kuin on tarpeellista palveluiden toimittamiseksi.

Ohjelmiston toimittaja saa käyttää käyttöoikeuden haltijan henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudattaen ilman käyttöoikeuden haltijan alihankkijakohtaista ennakkolupaa.

 

Tietojen luovutus EU:n ulkopuolelle

Käyttöoikeuden haltijan henkilötietoja ei käytetä missään EU:n/ETA:n ulkopuolisessa maassa ilman käyttöoikeuden haltijan etukäteistä kirjallista suostumusta. Osapuolet sopivat kirjallisesti etukäteen kaikista käyttöoikeuden haltijan henkilötietojen siirroista tai käsittelystä EU:n/ETA:n ulkopuolella ja niihin sovelletaan lähtökohtaisesti Euroopan Unionin hyväksymiä mallisopimuslausekkeita henkilötietojen siirtämisestä EU:n/ETA:n ulkopuolelle. 

 

Tietojen säilytys ja suojaus

Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Tietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietoja säilytetään palvelimilla, jotka ovat suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy tietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

 

Evästeet ATOPflow:n web-sovelluksessa

Käytämme evästeitä käyttäjäystävällisyyden parantamiseen siten että käyttäjän valitsema kieli muistetaan sekä ATOPflow hierarkiapuun avatut hierarkiat avataan käyttäjälle samanlaisena kuin ne olivat edellisellä käyttökerralla. Istuntoevästeeseen tallennetaan istunnon tunnus, joka tuhotaan kun käyttäjä kirjautuu ulos tai sulkee selaimen. Jos Evästeet eivät ole käytössä niin istuntoa ei voida luoda jolloin kirjautuminen ei onnistu.

 

Selosteen päivitys

Saatamme tehdä päivityksiä tähän selosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn selosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän selosteen sisältöön säännöllisin väliajoin. 

 

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot: Atop-Tieto Oy, Perintökuja 8, 01510 Vantaa