Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmän käyttötarkoitus

ATOPflow-ohjelmiston toiminnanohjausmoduuli on kehitetty siivousalan yritysten ja organisaatioiden työn
tehostamiseksi. Toiminnanohjausohjelmiston avulla suunnittelet, aikataulutat ja kuittaat niin ylläpito-,
jakso- kuin perussiivoustehtävätkin. Ohjelmiston avulla dokumentoit siivouskohteen tiloissa havaitut
poikkeamat kuvien ja kommenttien avulla. Voit myös kirjata ylös lisälaskutettavat tehtävät ja hyväksyttää ne.
Ohjelmistomme avulla organisaatiosi työ on tehokasta ja järjestelmällistä.


Toiminnanohjausmoduulin edut siivousorganisaatiolle

Toiminnanohjausohjelmistomme on suunniteltu erityisesti siivousalaa silmällä pitäen. Sen avulla

siivouspalveluorganisaation esimiesten on helppoa valvoa työtehtävien suoritusta. Ohjelmisto muistuttaa
tulevista työtehtävistä, jotta tehtävät hoituvat ajallaan. Työnjohtaja voi myös esimerkiksi arvioida työn
tasapuolista jakautumista työntekijöiden kesken, sillä moduuli näyttää kuitatut tehtävät henkilöittäin.
Ohjelmiston käytöstä on hyötyä myös asiakkaan kanssa kommunikoidessa, sillä sen avulla asiakkaan yhdyshenkilö
näkee tarkkaan mikä tehtävä milloinkin on suoritettu. Työntekijälle helppokäyttöinen ohjelmisto tuo kanavan,
johon kirjata ylös esimerkiksi kohteessa esiintyneet poikkeukset ja niihin kulutetun työajan. Työntekijän
kuvallisen ja kirjallisen raportoinnin perusteella työnjohtajan on vaivatonta arvioida kuuluuko työ
sopimukseen vai lähetetäänkö siitä asiakkaalle erillinen lasku. Ohjelmiston avulla työtä on helppo jatkaa,
vaikka työntekijät eivät olisi paikalla samaan aikaan - järjestelmästä esimerkiksi iltavuorolainen näkee
nopeasti mitä häntä edeltäneessä vuorossa ollut työntekijä on jo tehnyt. 


ATOPflow on helppokäyttöinen ohjelmisto

Siivousalan toiminnanohjausjärjestelmämme on selainpohjaisena sovelluksena (HTML5) helposti käytettävissä

millä tahansa laitteella. Ohjelmisto on päälaiteriippumaton ja toimii pilvipalvelun avulla verkkoselaimessa.
Toiminnanohjausmoduulimme avulla siivousalan yrityksen työtehtävät hoituvat järjestelmällisesti ja ajallaan.
Kommunikointi työntekijöiden ja työnohjaajien välillä on sujuvaa sekä dokumentointi luotettavaa ja
läpinäkyvää. Ohjelmisto on tietoturvallinen ja sen käyttöoikeudet voidaan määritellä käyttäjäkohtaisesti.
Kehitämme ohjelmistoa jatkuvasti asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja tarjoamme asiakkaillemme luonnollisesti
myös jatkuvan tuen ohjelmistojemme käytössä.


Lisätietoa yrityksestämme

Atop-Tieto Oy on vuonna 1986 perustettu suomalainen yritys. Tarjoamme erilaisia ohjelmistoja ja

konsultointipalveluja muun muassa siivous-, kiinteistö- ja ruokapalveluyrityksille. Meillä on takanamme
vankka kokemus näiltä toimialoilta ja ymmärrämme niiden erityispiirteet. Ohjelmistomme ja
asiantuntijapalvelumme perustuvat nykyaikaiseen tutkittuun tietoon. Asiakkaitamme ovat niin julkisen kuin
yksityisen sektorin siivous-, kiinteistö- ja ruokapalvelualan yritykset ja organisaatiot, kuten kunnat,
julkishallinto, sairaalat ja terveyskeskukset, palveluliikkeet ja oppilaitokset.


Kiinnostuitko siivousalan toiminnanohjausjärjestelmästämme? Ota yhteyttä ja kysy lisää!