NetVID -lisenssipalvelu tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

 

Rekisterinpitäjä

Vertex Systems Oy

Y-tunnus 0289214-5

Vaajakatu 9, 33720 Tampere, Suomi

Puhelin: +358 3 313 411

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarmo Toivonen

Vaajakatu 9, 33720 Tampere, Suomi

+3583313411

jarmo.toivonen@vertex.fi

 

Rekisterin nimi ja peruste

Vertex ohjelmistojen lisenssipalveluiden rekisteri (NetVID).

Perustuu asiakkaan hyväksymään lisenssisopimukseen.

 

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitus

Vertex ohjelmistojen lisenssien jakelu asiakkaille toistaiseksi tai määräaikaisesti internetin välityksellä.

 

Rekisterin tietosisältö

IP-numero, päivämäärä, kellonaika, ohjelmiston lisenssityyppitiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Perustuu asiakassuhteeseen.

Rekisterin ylläpitäjä kirjaa autentikontitiedot manuaalisesti järjestelmään.

Lisenssiä käyttävä ohjelma lähettää aika-ajoin tietoa lisenssin aktiviteetin jatkumiseksi.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta.

 

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

 

Oikeus tietojen tarkistamiseen, oikaisuun ja poistoon

Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

 

Toimintamalli:

  1. Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Vertex Systems Oy:n rekisterin yhteyshenkilöön.
  2. Teille toimitetaan postitse henkilötietojen tarkastuspyyntölomake.
  3. Toimita lomake tuomalla henkilökohtaisesti Vertex Systems Oy:lle ja varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
  4. Sovi tapaamisaika käsittelyä varten.
  5. Tapaamisessa käsitellään tarkastuspyyntöön liittyvät asiat yhdessä.
  6. Mikäli jäi aihetta, vastaamme tarkennuspyyntöön liittyvät asiat kuukauden kuluessa ellei ole erityisiä syitä pidentää käsittelyaikaa.
  7. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilyttäminen

Lisenssipalvelin sijaitsee Vertex Systems Oy:n lukitussa konesalissa, mihin on pääsy nimetyillä henkilöillä.

Rekisteriin on oikeus rekisterin ylläpitäjällä.

 

Lasten yksityisyydensuoja

Rekisteriin ei tallenneta alle 16-vuotiaiden tietoja.

 

Selosteen päivitys

Saatamme tehdä päivityksiä tähän selosteeseen toimintamme taikka  tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn selosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän selosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.